x

Reštaurácia Jozef II.

Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť OIL JPM, s.r.o. meno prioritou. Ochranu osobných údajov našich zákazníkov považujeme za našu kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádzame vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme vaše osobné údaje a akým spôsobom ich chránime. Spoločnosť OIL JPM, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom alebo návštevníkom webových stránok v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v ich neskorších zneniach ako i v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR").

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie týmto v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu mojou osobou poskytnutých, a to najmä svojho mena, priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosti OIL JPM, s.r.o., IČO: 31644945, so sídlom Hodonínska cesta, Holíč, PSČ 90851 ako správcovi Osobných údajov (ďalej len „Správca“).

Účelom spracovania Osobných údajov sú marketingové činnosti, predovšetkým zasielanie akciových ponúk a zľavových kupónov, ďalej poskytovanie informácií o produktoch a službách Správcu a iných subjektov vrátane zasielania ponúk výrobkov a služieb, ponúk účasti na marketingových súťažiach, výskumoch a anketách, informácií o marketingových akciách Správcu a tretích subjektov, a to i elektronickými prostriedkami (predovšetkým telefonicky, emailom, prostredníctvom SMS a MMS správ).

Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem dobrovoľne a to na dobu do odvolania tohto súhlasu.

Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať po prihlásení sa na stránke https://jozefll.zavolatobsluhu.sk/posfront/dashboard alebo zaslaním žiadosti na adresu . Vaše osobné údaje budú zmazané bezodkladne okrem prípadov, kedy vymazanie osobných údajov znemožní riadne poskytovanie objednaných služieb alebo ochranu práv Správcu (napríklad vymáhanie dlžnej sumy).

Súhlas so šírením obchodných oznámení elektronickými prostriedkami

Prostredníctvom tejto webovej aplikácie týmto súhlasím s využívaním svojho vyššie uvedeného elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti OIL JPM, s.r.o., IČO: 31644945, so sídlom Hodonínska cesta, Holíč, PSČ 90851 (ďalej len „Spoločnosť“), predovšetkým Newsletteru Spoločnosti, tak i produktov a služieb tretích strán.

Vašu e-mailovú adresu použijeme na zaslanie e-mailového Newslettera. Newsletter obsahuje informácie o produktoch, akciách, zľavových kupónoch, súťažiach atď. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, buď priamo odhlásením sa na našej stránke, alebo kliknutím na odhlasovací link, ktorý nájdete na konci každého Newslettera. Na štatistické účely anonymne vyhodnocujeme, na ktoré linky v Newslettere sa klikne. Váš súhlas udeľujete iba spoločnosti Abiset s.r.o. Vaše údaje neodovzdávame ďalej. Na žiadosť vám bezplatne oznámime, ktoré údaje o vás máme uložené. Máte právo žiadať opravu, zablokovanie alebo zmazanie. Podrobnosti k ukladaniu a používaniu vašich údajov získate v Zásadách ochrany osobných údajov.

Čakajte prosím...